Māris Millers
Organizāciju attīstība, stratēģija, procesu vadība

Mēs palīdzam biznesam veidot vienotu izpratni vadības komandā un ieviest pārbaudītus risinājumus ar cilvēcīgu pieeju un pozitīvām emocijāmMūsu zināšanas un pieredze uzkrāta, strādājot ar vairāk nekā 100 lielākiem un arī mazākiem Latvijas uzņēmumiem un to vadības komandām.

ORGANIZĀCIJU ATTĪSTĪBAS PROJEKTI

Stratēģijas pārskats paplašinātā vadības grupā
Biznesa procesu optimizācija
Organizācijas pārmaiņu projektu vadība
Jauna biznesa modelēšana un plānošana
Stratēģijas un biznesa plāna izstrāde, u.c

Katrs projekts un tā īstenošanas veids tiek plānots un sagatavots kopā ar pasūtītāju, balstoties uz uzņēmuma situāciju un mērķiem.

MĀCĪBU SEMINĀRI

Biznesa modelēšana un biznesa plānošana
Procesi kā uzņēmuma vadības instruments
Uzņēmuma darbības analīze un stratēģiskā plānošana
Projektu un pārmaiņu vadīšana
Biznesa pašvērtējums "9 elementi", u.c.

Mācību programmas un semināri tiek pielāgoti konkrētā uzņēmumam un mērķauditorijas vajadzībām

MODERATORS

Moderators palīdzēs sagatavot, organizēt un novadīt sanāksmi, semināru, vai darba grupas apspriedi tā, lai tās dalībniekiem izveidotos vienota sapratne, grupa vieglāk nonāktu pie kopīga lēmuma un izveidotu labāku risinājumu.

BIZNESA SIMULĀCIJAS

Biznesa simulācijas ļauj apgūt jaunas iemaņas un instrumentus drošā vidē, neriskējot ar savu biznesu, klientiem un darba organizāciju. Simulāciju tēmas aptver biznesa analīzi, stratēģijas izstrādi, procesu organizēšanu un pārmaiņu vadību.

Mācību kursi un praktiski semināri

Organizāciju pārmaiņu vadība

Biznesa pašvērtējums "9 elementi"

Vadības konsultācijas