Risinājumi organizāciju un biznesa attīstībai

Mēs palīdzam biznesam, veidojot vienotu izpratni vadības komandā, piedāvājot pārbaudītus instrumentus apvienojumā ar cilvēcīgu pieeju un pozitīvām emocijām.

Organizāciju attīstības projekti

Stratēģijas pārskats paplašinātā vadības grupā

Procesu optimizācijas projekti

Organizācijas pārmaiņu projektu vadība

Jauna biznesa modelēšana un plānošana

Stratēģijas un biznesa plāna izstrāde

Katrs projekts un tā īstenošanas veids tiek plānots un sagatavots kopā ar pasūtītāju, balstoties uz uzņēmuma situāciju un mērķiem.

Mācību semināri uzņēmumos

Biznesa modelēšana un biznesa plānošana

Procesi kā uzņēmuma vadības instruments

Uzņēmuma darbības analīze un stratēģiskā plānošana

Projektu un pārmaiņu vadīšana

Biznesa pašvērtējums "9 elementi"

Mācību programmas un semināri tiek pielāgoti konkrētā uzņēmumam un mērķauditorijas vajadzībām

Moderators

Moderators palīdzēs sagatavot, organizēt un novadīt sanāksmi, semināru, vai darba grupas apspriedi tā, lai tās dalībniekiem izveidotos vienota sapratne, grupa nonāktu pie kopīga lēmuma vieglāk un izveidotu labāku risinājumu.

Biznesa simulācijas

Biznesa simulācijas ļauj apgūt jaunas iemaņas un instrumentus drošā vidē, neriskējot ar savu biznesu, klientiem un darba organizāciju.